• Nacházíte se zde:
  • Repertoár


CIOFF CZ

Repertoár

Soubor zpracovává folklorní a zvykoslovný materiál z Valašska (zejména z jeho západní a jižní části) a přilehlých přechodových oblastí – luhačovického Zálesí a okrajové části východní Hané. Repertoár tvoří, vedle jednotlivých tanečních čísel, scénické programové bloky vycházející z lidových obřadů a zvyků, např. O práci, lásce a radosti (1979; Dožatá, Čepení nevěsty, Končiny), Vitajte na valašském bále (1982), Na tom zlínském rynku (1985), Už tú smrť nesem (1988), Hody v Hrubéj hospodě aneb Fryštácká chaso, na zól (1993; spojeno s rekonstrukcí zaniklého kroje z Fryštáku), O lásce a vojně (2000; spojeno s rekonstrukcí ludkovického kroje).

Specifickým rysem práce souboru jsou rekonstrukce zaniklých zvykoslovných aktivit: vánoční hry z Vizovicka (Pastuši, Třé králé, Svatá Dorota – 1982), Slyšél sem novinu přežalostnú (masopustní scéna z Brumova – 1984), Jihovalašští mikuláši (1986), Chodění s Karlem (masopustní scéna ze Štítné nad Vláří – 1988), Končiny (pochovávání basy – 1988), Hra o ráji (1998).

Kašava se také snaží dodržovat tradiční zvyky: velikonoční „šlahačku“, koledování na Svatého Štěpána i nově vzniklou silvestrovskou obchůzku.

Valašský soubor Kašava patří k těm folklorním souborům, které si vytvořily a stále udržují osobitou uměleckou tvář.