• Nacházíte se zde:
  • Dětské souborky a souborová přípravka


CIOFF CZ

Dětské souborky a souborová přípravka

Valašský soubor Kašava, z. s. zaštiťuje pět dětských folklorních souborků: Fryštáček, Kašavjánek, Lukovjánek, Maryjánek, Vínek a souborovou přípravku Mladá Kašava.

Vznik dětských souborků

Vystoupení dětských kroužkůPéče o téměř 150 dětí sdružených v těchto souborcích dnes tvoří významnou část práce Valašského souboru Kašava. Jako první, v roce 1977, vznikla taneční přípravka souboru Kašava, nyní Mladá Kašava. O deset let později byl založen Vínek (1987, přerušil v roce 2007 a od roku 2010 pokračuje ve své činnosti), následoval Fryštáček (1988), Maryjánek (1989), Lukovjánek (1996). V roce 2000 přibyl Kašavjánek. Předtím pracoval při základní škole v obci Kašava.

Co se děti v souborcích naučí?

Každý souborek vedou minimálně dva vedoucí. Děti od 4 do 15 let jsou zpravidla rozděleny do skupin podle věku. Učí se základy rytmiky a seznamují se s kroky polky, valčíku, větší i šlapáku. Ve zkouškách si také hodně hrají a zpívají. Do Mladé Kašavy chodí mládež asi od 15 let, mnozí přicházejí z dětských souborků. Těžištěm repertoáru souborků je folklorní materiál (hry, písně, lidová slovesnost) z obce a regionu, v němž působí.

Kolik to stojí?

Příspěvek na činnost je u všech našich souborků 600 Kč/rok.

Vystoupení dětských souborků

Všechny souborky se účastní vystoupení nejen na Zlínsku, ale i na folklorních festivalech v jiných městech. Některé mají na svém kontě výrazné úspěchy: Fryštáček v roce 1999 postoupil do Zemské přehlídky dětských folklorních souborů v Kroměříži a účastnil se Rožnovských slavností, Dětské Strážnici 2000 a Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2001, Vínek postoupil do Zemské přehlídky dětských folklorních souborů v Hovězím v roce 2001, Maryjánek byl v roce 2000 ve Francii a vystupoval na Dětské Strážnici 2001. V roce 2013 postoupil Maryjánek společně s Cimbálovou muzikou Valášek Zlín na 23. celostátní přehlídku dětských folklorních souborů do Jihlavy, kde získal jedno z pěti ocenění poroty - za nápadité libreto a jeho vtipné ztvárnění. V roce 2017 účinkoval Fryštáček v programu Jízdy králů ve Vlčnově.

Spolek pro své dětské folklorní souborky každoročně pořádá besídku u cimbálu. Je rozdělena do dvou částí, na koncert a zábavný den. Na koncertě jde o prezentaci výsledků práce v uplynulé sezóně a zábavný den je odměnou dětem za celoroční úsilí. První besídka se konala již v roce 1988.