CIOFF CZ

Dětský folklorní souborek Fryštáček

Dětský folklorní kroužek FryštáčekSouborek vznikl v roce 1988 v městečku Fryšták, které leží v blízkosti Zlína. Ve spolupráci s místní školou tak zahájil svoji činnost další dětský souborek vychovávající budoucí tanečníky Valašského souboru Kašava. Vedení dětského kolektivu proto také zabezpečují výhradně současní či bývalí členové tohoto souboru a souborek pracuje pod hlavičkou Valašského souboru Kašava, z. s..

V současné době je uměleckou vedoucí souborku Leona Baráková a organizaci mají na starost Andrea Ingrová, Alžběta Matějíčková a Pavel Uhřík. Ve svém repertoáru mají dětské hry, písně, tance a říkadla z Valašska, vystupují ve valašských a fryštáckých krojích, protože Fryšták leží na rozhraní Valašska a Hané.

Fryštáček při jeho vystoupeních doprovází cimbálová muzika Andrýsek pod vedením Martina Crly.

Vystoupení

Fryštáček se svými pásmy vystupuje nejen na Zlínsku, ale i na folklorních festivalech, například Rožnovských slavnostech (1999), Dětské Strážnici (2000, 2005), Mezinárodním festivalu dětského folkloru zemí střední Evropy v Luhačovicích (2000) či na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice (2001, 2004). Mezi největší úspěchy řadí Fryštáček postup do Zemské přehlídky dětských folklorních souborů moravských a slezských v Kroměříži v roce 1999 a 2003 a postup členek souborku do celostátního kola soutěže dětských zpěváků v roce 2002 a 2003 a v neposlední řadě vystoupení souboru na MFF Strážnice 2004, kde svými výstupy provázel programem „ Na pastvisku“ věnovaném Ludvíku Vaculíkovi. V roce 2003 zavítal Fryštáček také na mezinárodní dětský festival do polského Lublinu, kde strávil týden se soubory různých zemí.

Náplň souborku

  • Tancování a zpívání lidových písní z okolí Fryštáku, regionu Valašska a pomezí Valašska a Hané
  • Udržování lidové kultury, zvyků a tradic
  • Vystupování v lidových krojích
  • Výlety zaměřené na poznávání lidové kultury, táboráky, hry a akce k utužení kolektivu souborku i k navázání kontaktu s dětmi z dalších dětských souborků

Zkoušky probíhají každý pátek od 16.30 do 17.30 hodin v tělocvičně ZŠ Fryšták.

Požadavky na členství

Věk: 5–10 let

Pravidelná docházka: moc prosíme rodiče, aby co nejdříve omlouvali děti v případě, že se nebudou moci zúčastnit zkoušky nebo vystoupení.

Cvičební oblečení: cvičky (ne tenisky!), tričko, tepláky (popř. elasťáky, kraťasy...), pro holky sukýnky.

Fotografie z vystoupení

Kontaktujte nás

Valašský soubor Kašava, z. s.
DFS Fryštáček
Štefánikova 2987
760 01  Zlín
tel.: +420 604 654 924
e-mail: leona.barakova@seznam.cz