CIOFF CZ

Taneční složka

Pro umělecký a interpretační profil taneční skupiny Valašského souboru Kašava je charakteristické, že se její členská základna formovala a stále formuje ze dvou zdrojů: z mladých lidí, kteří se narodili a vyrostli v obcích regionu, v jehož tradiční kultuře je repertoár souboru výrazně zakořeněn, a z mladých lidí ze Zlína, kteří prošli taneční výchovou v základních uměleckých školách nebo v dětských folklorních souborech. Ze vzájemného ovlivňování obou skupin vyrůstají tanečníci schopní technicky zvládnout požadavky choreografů při scénickém zpracování folklorního materiálu bez toho, že by se ztrácely charakteristické rysy regionálního tanečního stylu. Toto vzájemné ovlivňování významným způsobem přispělo rovněž ke specifické schopnosti členů taneční skupiny interpretovat zvykoslovný materiál, jehož hojné využívání ozvláštňuje repertoár celého souboru.

Tanečnice

 • Březíková Kristýna
 • Dřímalová Martina
 • Grombířová Barbora
 • Hegerová Zuzana
 • Jašová Karolína
 • Julinová Klára
 • Kováříková Anna
 • Krejčiříková Hana
 • Krmášková Iveta
 • Kubíčková Kristýna
 • Lerlová Lucie
 • Malaníková Barbora
 • Matějíčková Alžběta
 • Mičulková Simona
 • Moravcová Soňa
 • Papežíková Hana
 • Preiningerová Tereza
 • Prokopová Veronika
 • Pšejová Kateřina
 • Semelová Petra
 • Silná Veronika
 • Šarmanová Adéla
 • Šimperská Barbora
 • Vajdáková Helena

Tanečníci

 • Bařinka Jan
 • Bednařík Martin
 • Březík Radek
 • Divílek Petr
 • Hunák Vojtěch
 • Julina Václav
 • Kubíček Martin
 • Mlýnek Aleš
 • Pavlištík Ondřej
 • Rejzek Matěj
 • Šála Jan
 • Šarman Vratislav
 • Šimperský Adam
 • Vitovský Radek
 • Zbranek Petr
 • Zuzaník Ladislav