CIOFF CZ

Taneční složka

Pro umělecký a interpretační profil taneční skupiny Valašského souboru Kašava je charakteristické, že se její členská základna formovala a stále formuje ze dvou zdrojů: z mladých lidí, kteří se narodili a vyrostli v obcích regionu, v jehož tradiční kultuře je repertoár souboru výrazně zakořeněn, a z mladých lidí ze Zlína, kteří prošli taneční výchovou v základních uměleckých školách nebo v dětských folklorních souborech. Ze vzájemného ovlivňování obou skupin vyrůstají tanečníci schopní technicky zvládnout požadavky choreografů při scénickém zpracování folklorního materiálu bez toho, že by se ztrácely charakteristické rysy regionálního tanečního stylu. Toto vzájemné ovlivňování významným způsobem přispělo rovněž ke specifické schopnosti členů taneční skupiny interpretovat zvykoslovný materiál, jehož hojné využívání ozvláštňuje repertoár celého souboru.

Tanečnice

 • Baráková Leona
 • Cablíková Adéla
 • Dřímalová Martina
 • Francová Klára
 • Grombířová Barbora
 • Hegerová Zuzana
 • Krejčiříková Hana
 • Krmášková Iveta
 • Matějíčková Alžběta
 • Moravcová Soňa
 • Papežíková Hana
 • Preiningerová Kristýna
 • Preiningerová Tereza
 • Prokopová Veronika
 • Semelová Marcela
 • Silná Veronika
 • Šimperská Barbora

Tanečníci

 • Bednařík Martin
 • Divílek Petr
 • Kubíček Martin
 • Mlýnek Aleš
 • Rejzek Matěj
 • Šarman Vratislav
 • Uhřík Pavel
 • Vitovský Radek
 • Záloha Tomáš
 • Zbranek Petr
 • Zuzaník Ladislav