CIOFF CZ

Nejbližší akce

86. beseda u cimbálu

15. 12. 2018 v 19.30 h

Kulturní dům ZDV Fryšták - pozvánka

Tradiční vánoční beseda u cimbálu ve Fryštáku

Vánoční jarmark

16. 12. 2018 ve 13 h

Dřevěné městečko - Rožnov p. R.

Vánoční koncert v Janíkově stodole v Rožnově pod Radhoštěm

Vánoční koncert

21. 12. 2018 v 18.30 h

Evangelický kostel Zlín - plakát

Vánoční koncert Valašského souboru Kašava

Valašský soubor Kašava

Valašský soubor Kašava vznikl v roce 1971 a působí na Zlínsku více jak 45 let. Věnuje se zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých oblastí: luhačovického Zálesí a východní Hané.

Repertoár souboru tvoří vedle jednotlivých tanců scénická hudebně-tanečně-dramatická pásma vycházející jednak z lidových obřadů a zvyků, jednak z folklorního materiálu, který vypovídá o závažných momentech v životě minulých generací. S přípravou programových bloků byla zpravidla spojena rovněž rekonstrukce dobového lidového oděvu z příslušného regionu.

Specifickým rysem práce Kašavy je obnovování zaniklých zvykoslovných vánočních a masopustních her. Činnost členů souboru jde ruku v ruce se snahou o uchování etických a estetických hodnot tradiční lidové kultury. Kašava pořádá tematické besedy u cimbálu, valašské bály, výroční koledové obchůzky, pravidelně se zúčastňuje jak domácích, tak zahraničních folklorních festivalů.

Důležitou součástí aktivit členů souboru je práce s dětmi – pět dětských folklorních souborků a mládežnickou taneční přípravku navštěvuje na sto padesát dětí. Vedoucím taneční složky je Ondřej Pavlištík, primášem cimbálové muziky Petr Král a Kateřina Dlabajová, organizačním vedoucím souboru je Radek Vitovský.


8. 12. 2018 - Valašský soubor Kašava


29. 10. 2016 - Valašský soubor Kašava

V tomto článku Vám přinášíme pár fotografií ze sobotních oslav Kašavy. Za rok 2016 obdžela titul Vesnice roku naše rodná Kašava! Součástí sobotních oslav byl nemalý kulturní program, kterého se zúčastnila taneční složka VS Kašava...


22. 5. 2016 - Valašský soubor Kašava


14. 4. 2016 - Valašský soubor Kašava