Nejbližší akce

Dětský den

18. 3. 2017

Orlovna - Kašava

Dětský den pro děti z našich folklorních souborků

Trnečka

25. 3. 2017

Komorní sál, ZUŠ Štefánikova, Zlín

Trnečka - pěvecká soutěž dětských zpěváků lidových písní

29. besídka u cimbálu

21. 5. 2017 v 16 h - Zlín

Malá scéna

Tradiční vystoupení všech našich dětských kroužků na Malé scéně

Valašský soubor Kašava

Valašský soubor Kašava vznikl v roce 1971 a působí na Zlínsku více jak 45 let. Věnuje se zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých oblastí: luhačovického Zálesí a východní Hané.

Repertoár souboru tvoří vedle jednotlivých tanců scénická hudebně-tanečně-dramatická pásma vycházející jednak z lidových obřadů a zvyků, jednak z folklorního materiálu, který vypovídá o závažných momentech v životě minulých generací. S přípravou programových bloků byla zpravidla spojena rovněž rekonstrukce dobového lidového oděvu z příslušného regionu.

Specifickým rysem práce Kašavy je obnovování zaniklých zvykoslovných vánočních a masopustních her. Činnost členů souboru jde ruku v ruce se snahou o uchování etických a estetických hodnot tradiční lidové kultury. Kašava pořádá tematické besedy u cimbálu, valašské bály, výroční koledové obchůzky, pravidelně se zúčastňuje jak domácích, tak zahraničních folklorních festivalů.

Důležitou součástí aktivit členů souboru je práce s dětmi – pět dětských folklorních souborků a mládežnickou taneční přípravku navštěvuje na sto padesát dětí. Vedoucím taneční složky je Ondřej Pavlištík, primášem cimbálové muziky Petr Král a Kateřina Dlabajová, organizačním vedoucím souboru je Radek Vitovský.


22. 1. 2017 - Valašský soubor Kašava

Všechny srdečně zveme na 46. valašský bál pořádaný naposledy v Lukově. Přijďte se spolu s námi rozloučit se sálem, který je tolik let neodmyslitelně spojen s Kašavou.


26. 12. 2016 - Valašský soubor Kašava

82. beseda u cimbálu - Ej, všecko stvořeni na zemi slyš anebo Vánoce s Grunikem a Vojtkem. #Vanoce2016 #Grunik #VSKasava


29. 10. 2016 - Valašský soubor Kašava

V tomto článku Vám přinášíme pár fotografií ze sobotních oslav Kašavy. Za rok 2016 obdžela titul Vesnice roku naše rodná Kašava! Součástí sobotních oslav byl nemalý kulturní program, kterého se zúčastnila taneční složka VS Kašava...


2. 9. 2016 - Valašský soubor Kašava

Máme pro Vás další fotoreportáž z krásného festivalu ve Velké Bystřici. Festival se konal od 2. 9. do 4. 9. 2016. My jsme byli součástí nedělního programu. Představila se jak cimbálová muzika VS Kašava, tak tanečníci. Můžeme jen...


5. 8. 2016 - Valašský soubor Kašava

Valašský soubor Kašava míří směr Francie. Cílovou destinací budou města Sainte-Radégonde, Pierrefitte a Castres, kde vystoupí se svým 90minutovým večerním programem. Následuje konečná zastávka ve městě Confolens, které je rodištěm...